Inloggen

XsDesktop

© 2011, Marjot MultiSoft

Applicaties bouwen

Binnen XsDesktop is het mogelijk om uw eigen applicaties te bouwen en te draaien. Middels Development Studio kunnen de applicaties gebouwd en getest worden, vervolgens kan het project omgezet worden in een daadwerkelijke applicatie en gestart worden middels XdaX Application Runner.

Development Studio

Met Development Studio kunnen eigen applicaties gemaakt worden. Door gebruik te maken van de volledige client-side API van het XsDesktop framework beschikt u over een krachtige methode om eigen aanvullingen te bouwen op XsDesktop.

Development Studio - bouw eigen applicaties

Een project bestaat altijd uit minstens een Application class (onderdeel project instellingen) en doorgaans wordt daar vanuit een formulier opgeroepen. Bij het starten van een nieuw project wordt dit principe al klaargezet en is direct ook te starten.

Namespaces en classes

Binnen XsDesktop worden alle classes in namespaces opgedeeld om zo dubbelingen te voorkomen. Gebruik voor uw eigen projecten dus een namespace welke past bij uw bedrijf/instantie (bijvoorbeeld: wij gebruiken MarjotMultiSoft als root van al namespaces buiten het framework). Folders die u binnen een project aanmaakt zullen worden beschouwd als nestingen van namespaces en bij nieuwe units derhalve worden toegepast in de class naam.

Er zijn diverse templates beschikbaar voor nieuwe units:

Registratie van namespaces binnen de XsDesktop omgeving worden door de compiler geregeld. Hier hoeft de ontwikkelaar zich dus niet mee bezig te houden zolang de classes worden opgezet volgens de methodiek die wordt aangereikt bij het toevoegen van een nieuwe unit.
Daarnaast regelt de compiler ook de overerving van objecten. In de code kan het normale prototype principe gebruikt worden, de compiler lost het volgorde probleem van classes op.

Het hernoemen van classes (refactoren) binnen een project werkt eenvoudig. Als de unit waarin de class zit een nieuwe naam krijgt dan vraagt Development Studio of deze naam ook in de code moet worden doorgevoerd. Alle units waarin deze class wordt aangeroepen worden dan geopend en aangepast.

Compileren en starten

Vanuit Development Studio zijn applicaties direct te starten. Het project wordt dan ingeheugen gecompileerd en doorgegeven aan XdaX Application Runner (zie onder). Deze voert de applicatie dan uit. Als u de applicatie op een later moment dan wederom start vanuit Development Studio wordt de applicatie gestart met de laatste code (het project wordt dus opnieuw gecompileerd en vervolgens wordt de gewijzigde code in het geheugen geplaatst).

Voor het buiten Development Studio draaien van een applicatie moet deze gecompileerd en opgeslagen worden als XdaX-bestand. Tijdens deze compileerslag wordt de code gecomprimeerd door overtollige commentaren, regeleindes en spaties/tabs te verwijderen. Tevens worden private variabelen/functies (beginnend met een kleine letter of underscore ('_')) vervangen door gegeneerde korte benamingen.

Voorbeelden

In de XsDesktop repository (koppelbaar aan uw omgeving als opslag) zullen voorbeelden van applicaties worden neergezet. Hierin is het gebruik van de classes uit het framework te zien.

Third-party applicaties

Tevens gaat het in de toekomst mogelijk worden om uw zelf geschreven applicatie aan derden aan te bieden. Deze applicaties zullen door het XsDesktop team gescreend worden om te voorkomen dat er software op terecht komt welke illegaal gegevens lekt naar buiten. Mocht u uw applicatie willen aanbieden aan derden dan dient u de sourcecode (het projectbestand (*.xdaproj) met begeleidende documentatie) naar het XsDesktop team te sturen ter beoordeling. Bij goedkeuring wordt de applicatie door het XsDesktop team gecompileerd (in Development Studio) en beschikbaar gemaakt voor derden.

XdaX Application Runner

Een in Development Studio gebouwde applicatie moet gecompileerd en opgeslagen worden om gestart te kunnen worden. Een opgeslagen applicatie kan vervolgens met XdaX Application Runner worden gestart. Als u XdaX Application Runner start zal deze vragen om een te starten applicatie waarna XdaX Application Runner weer verdwijnt en de gekozen applicatie wordt gestart.

Mocht een applicatie meermaals gestart worden dan zal de code slechts eenmaal in geheugen geladen worden en meermaals worden uitgevoerd (instanties gemaakt van de Application class).

Applicatie instellingen wijzigen

Startmenu

Om een zelf gebouwde applicatie direct te starten vanuit het startmenu kan XdaX Application Runner aan het menu worden toegevoegd en vervolgens kan de naam worden aangepast en als parameter filename het volledige pad naar een XdaX-bestand worden opgegeven. Bij het aanklikken in het menu zal XdaX Application Runner dan niet vragen om een XdaX-bestand maar de applicatie uit het opgegeven bestand inladen en starten.