Inloggen

XsDesktop

© 2011, Marjot MultiSoft

Case Tracker

Het efficiënt afhandelen van lopende zaken is een hoog goed in een onderneming. Vragen van gebruikers, vragen intern, bugmeldingen, wensen tot aanpassing, allemaal voorbeelden van dingen die op lijstjes komen maar als je niet uitkijkt daar ook op blijven. Case Tracker biedt een mogelijkheid deze lijstjes te centraliseren in één systeem. Cases wijzgigen van toegewezene en status maar verdwijnen nooit van de lijst, wel kunnen ze weggefilterd worden uit het overzicht natuurlijk.

Een case heeft altijd een eigenaar. Doorgaans is dit de aanmaker van de case, bijvoorbeeld een supportmedewerker die een bugmelding krijgt van een klant. Daarnaast is een case altijd toegewezen aan degene die de eerst volgende actie erop moet ondernemen. De bugmelding van de klant kan bijvoorbeeld toegewezen zijn aan een ontwikkelaar om uit te zoeken, waarna deze een reactie geeft en hem op zijn beurt weer toewijst aan de supportmedewerker.

Geschiedenis

Aan een case hangt een geschiedenis van de 'conversatie' die heeft plaatsgevonden. Elke keer als een case wordt gewijzigd, wordt een nieuwe log gemaakt van de actieve status. Dit kan zijn een statusverandering of een ingetypte reactie. Op deze manier is de geschiedenis van de case geheel inzichtelijk en raadpleegbaar.

Project

Het kan zijn dat een case gemeld wordt door een klant of een voorvloeisel is van een project. In dat geval kan het zinvol zijn een klant/project te koppelen aan de case zodat achteraf bekend is waar de case vandaan kwam en er zo nodig ook een reactie naar de klant gestuurd kan worden omtrent de status van de case.