Inloggen

XsDesktop

© 2011, Marjot MultiSoft

Projectbeheer

Projectbeheer kan een lastige bezigheid zijn. Aan welke projecten wordt gewerkt? Wie doet er wat? Hoeveel uren is er aan gespendeerd? XsDesktop helpt je al deze gegevens te beheren. Binnen Office zijn diverse applicaties die helpen al deze gegevens te verzamelen en te verwerken op projectbasis.

Projecten

Natuurlijk is er Projects. De applicatie voor het beheren van je projecten.

Voeg eenvoudig de projecten toe zodat andere applicaties hiernaar kunnen refereren.

Urenregistratie

Rittenregistratie

Naast tijd worden er waarschijnlijk ook de nodige kilometers gemaakt met de auto om klanten te ontmoeten. Omdat brandstof ook niet gratis, is het een goede zaak om de ritten die gemaakt worden te administeren en te monitoren. Bij voorkeur op projectbasis zodat ze door te factureren zijn aan de klant.

Naast een project kan er ook gefilterd worden op voertuig, bestuurder en een periode in de tijd, waarmee het ook in bredere zin een handig middel is om ritten te registreren!

Rapporten

De Reporting - Projectstatus applicatie maakt een eenvoudig leesbaar rapport van de gespendeerde uren, ritten, kosten en inkomsten voor een project. Het haalt de verschillende gegevens uit het systeem en combineert dat tot een rapport, zodat er overzicht ontstaat over hoe de projecten verlopen.