Inloggen

XsDesktop

© 2011, Marjot MultiSoft

Document Template Builder

Data opslaan in de diverse applicaties is voor intern beheer uitstekend. Echter, externe partijen kunnen daar doorgaans niet in kijken en moeten een losse versie van die data toegezonden krijgen. Een factuur vastleggen in Office Facturenbeheer maakt hem administreerbaar maar de betalende partij moet dezelfde data in een andere vorm ontvangen. Middels Document Template Builder kunt u eenvoudig data omzetten naar een document die naar derden verstuurd kan worden.

Document Template Builder

Opmaak

Op een pagina zijn diverse objecten te plaatsen welkte tezamen de layout van de pagina vormen. Zo kunnen er afbeeldingen uit, aan XsDesktop gekoppelde, storages worden gebruikt en teksten worden geplaatst. Teksten kunnen worden geplaatst met een links uitlijnend label of met een tekstblok waarbij de uitlijning ingesteld kan worden.

Daarnaast ondersteund Document Template Builder meerdere pagina's. Elk document kan uit een willekeurig aantal pagina's bestaan van willekeurige afmetingen.

Koppeling externe data

Een document krijgt pas betekenis als er gegevens in staan. De documenten van Document Template Builder kunnen worden voorzien van tags (zoals: "{{document.page.number}}" voor het nummer van de huidige pagina) om te kunnen integreren met data uit andere applicaties. Voor Office Facturenbeheer zijn er diverse tags gedefinieerd om een document van Document Template Builder als sjabloon te kunnen gebruiken voor het genereren van een factuur op digitaal papier.

Naast tags die opgenomen kunnen worden in teksten, bestaat ook het object Content container. Dit is een rechthoekig vak dat opgenomen kan worden op de pagina en waar een koppelende applicatie zijn data kwijt kan. In geval van Office Facturenbeheer wordt hier een tabel met de factuurregels en de totalen opgenomen.

Output

Een document van Document Template Builder wordt altijd geconverteerd naar PDF. Dat kan direct vanuit Document Template Builder of middels een applicatie die content toevoegd aan het document.